Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος - ΠΜΣ Επιστήμες Αποκατάστασης

Με κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσιοθεραπεία

Tο ύψος των συνολικών διδάκτρων για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. καθορίζεται στα 3.900€ (όπως προτάθηκε στην υπ’ αρ. 1/08-10-2015 συνεδρίαση της Ε.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. και αναμένεται έγκρισης από τα διοικητικά όργανα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας). Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις (975€). Για το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο λειτουργίας του Π.Μ.Σ., η καταβολή των διδάκτρων θα πραγματοποιηθεί από 9/2/2016 ως 19/2/2016 (δυο εβδομάδες πριν την έναρξη των μαθημάτων).

 

Για τα επόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα λειτουργίας του Π.Μ.Σ., η καταβολή των διδάκτρων θα πραγματοποιείται εντός των πρώτων δέκα (10) ημερών μετά την έναρξη των μαθημάτων.

 

Επικοινωνία

rehabsecretary@teipat.gr
(γενικές πληροφορίες)


rehablogo@teiwest.gr
(κατεύθυνση Λογοθεραπείας)


rehabnursing@teiwest.gr
(κατεύθυνση Νοσηλευτικής)


rehabphysio@teiwest.gr
(κατεύθυνση Φυσικοθεραπείας)