Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος - ΠΜΣ Επιστήμες Αποκατάστασης

Με κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσιοθεραπεία

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Γεωργοπούλου Σταυρούλα Καθηγήτρια (Κοσμήτωρ ΣΕΥΠ)

Παπαθανασίου Ηλίας Αναπληρωτής Καθηγητής (Διευθυντής ΠΜΣ)

Τερζή Αρχόντω Καθηγήτρια (Πρόεδρος Τμήματος Λογοθεραπείας)

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Κιέκκας Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής

Μπακάλης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής

Στεφανόπουλος Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής (Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής)

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής

Ματζάρογλου Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής

Μπίλλη Ευδοκία Επίκουρη Καθηγήτρια

Τσέπης Ηλίας Αναπληρωτής Καθηγητής (Πρόεδρος Τμήματος Φυσικοθεραπείας)

Φουσέκης Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής

Λαγουμιντζής Γεώργιος

Βλαχόπουλος Γεώργιος

Stanev Dimitar

Zimmerman Barbara

 

 

Επικοινωνία

rehabsecretary@teipat.gr
(γενικές πληροφορίες)


rehablogo@teiwest.gr
(κατεύθυνση Λογοθεραπείας)


rehabnursing@teiwest.gr
(κατεύθυνση Νοσηλευτικής)


rehabphysio@teiwest.gr
(κατεύθυνση Φυσικοθεραπείας)