Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος - ΠΜΣ Επιστήμες Αποκατάστασης

Με κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσιοθεραπεία

1ο Εξάμηνο

 

Κωδ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

ECTS

1.1

Μεθοδολογία Έρευνας, Στατιστική και Εφαρμογές

9

1.2

Προηγμένη διαχείριση δεδομένων

 - 1.2α Matlab και Simulink για Ανάλυση, Επεξεργασία και Μοντελοποίηση

ή

- 1.2β Ανάλυση Δεδομένων Ποιοτικών και Μικτών Ερευνών

7

1.3

Εισαγωγή στις Επιστήμες Αποκατάστασης

6

 

Κωδ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ECTS

1.4.1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Γλώσσα και Νόηση

8

1.4.2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Κλινικά Νοσηλευτικά Θέματα στην Αποκατάσταση Ι

8

1.4.3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κλινική Εμβιομηχανική

8

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

 

 

 

2ο Εξάμηνο

 

Κωδ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

ECTS

2.1

Καινοτόμες Τεχνολογίες στην Αποκατάσταση

6

 

Κωδ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ECTS

2.2.1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αφασία και Συναφείς Γλωσσικές Διαταραχές

8

2.2.2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Κλινικά Νοσηλευτικά Θέματα στην Αποκατάσταση ΙI

8

2.2.3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Χειροθεραπευτική Φυσικοθεραπεία

8

2.3.1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διαταραχές Κατάποσης

8

2.3.2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαχείριση Χρόνιου Πόνου

5

2.3.3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική Άσκηση στη Φυσικοθεραπεία

8

2.4.1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας

8

2.4.2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Οργάνωση-Διοίκηση Μονάδας Αποκατάστασης / Νομοθεσία-Δεοντολογία

7

2.5.2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Χρόνιων Ασθενών

4

2.4.3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κλινική Αθλητική Φυσικοθεραπεία

8

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ανά κατεύθυνση)

30

 

 

 

3ο Εξάμηνο

 

Κωδ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ECTS

3.1.1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διαταραχές Φωνής

8

3.1.2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Κλινικά Νοσηλευτικά Θέματα στην Αποκατάσταση ΙIΙ

8

3.1.3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Προηγμένες Τεχνικές Μαλακών Μορίων στη Φυσικοθεραπεία

8

3.2.1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Γνωστικές Διαταραχές Επικοινωνίας

8

3.2.2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Νοσηλευτική Αποκατάσταση Ηλικιωμένων Ασθενών

 8

3.2.3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία

 8

3.3.1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική στη Λογοθεραπεία

14

3.3.2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική στη Νοσηλευτική Αποκατάσταση

14 

3.3.3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τεκμηριωμένη Κλινική Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικών Δυσλειτουργιών

14

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

 

 

 

4ο Εξάμηνο

 

Κωδ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

 

Επικοινωνία

rehabsecretary@teipat.gr
(γενικές πληροφορίες)


rehablogo@teiwest.gr
(κατεύθυνση Λογοθεραπείας)


rehabnursing@teiwest.gr
(κατεύθυνση Νοσηλευτικής)


rehabphysio@teiwest.gr
(κατεύθυνση Φυσικοθεραπείας)