Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος - ΠΜΣ Επιστήμες Αποκατάστασης

Με κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσιοθεραπεία

Για την καλύτερη δυνατή χρήση της βιβλιοθήκης MEDLINE μέσω του Pubmed και της Βάσης Δεδομένων της GoogleScholar  βρείτε εδώ ένα χρήσιμο οδηγό που έχει δημιουργηθεί για χρήση από τους φοιτητές του τμήματος Φ/Θ.

 

Κων/νος Κουτσογιάννης

Αναπλ. καθηγητής ΤΕΙ

Επικοινωνία

rehabsecretary@teipat.gr
(γενικές πληροφορίες)


rehablogo@teiwest.gr
(κατεύθυνση Λογοθεραπείας)


rehabnursing@teiwest.gr
(κατεύθυνση Νοσηλευτικής)


rehabphysio@teiwest.gr
(κατεύθυνση Φυσικοθεραπείας)